Dry-Bag A/S

The Dry-Bag difference


DRY-BAG® tørringsmidler bestÃ¥r af højt adsorberende diatom Mo-ler, som kun  udvindes i Danmark, kombineret med 100% harmløse katalysatorer. Denne kombination giver en adsorbtionsgrad pÃ¥ op til 75% af produktets tørvægt. Det anvendte Mo-ler er calcineret ved en temperatur pÃ¥ 750 grader Celcius. Dette betyder, at DRY-BAG® granulatet ikke nedbrydes til mudder ved mætning.

"The DRY-BAG® Difference" offers you these benefits ...
Mikroskopi af DRY-BAG granulatet

Optager fugt i alle miljøer og holder længere

Beskytter både fugt fra produktet selv og containeren

Adsorberer op til 75% til 80% af sin egen vægt, i 90-100 dage

Drypper ikke, selv ved fuld fugtoptagelse

Er total uskadelige og kan placeres på kaffe, mælkepulver, kakao osv.

Er miljøvenlig og kan bortskaffes som normalt husholdsningsaffald

Er omkostningseffektiv fugtbeskyttelse

Dry-Bag A/S, Sumatravej 6, DK-8000 Aarhus C, Denmark
Tel. +45 86 19 05 00 dry-bag@desiccant.com

Web by Buddig & Jugel